(Phần 1) Tóm tắt các nghiên cứu về Dây thìa canh đăng trên tạp chí Dược học

01/01/2018

Các nghiên cứu về Dây thìa canh đăng trên tạp chí Dược học

THÀNH PHẦN TINH DẦU HOA DÂY THÌA CANH

(Gymnema sylvestre)

QIU Qin và cs.

Journal of Chinese Medicinal Materials, 2013, 36(4):575-577

Mục đích: Phân tích thành phần tinh dầu hoa dây thìa canh.

Phương pháp: Tinh dầu hoa dây thìa canh thu được bằng phương pháp cất kéo hơi nước. Phân tích thành phần tinh dầu bằng phương pháp GC-MS.

Kết quả: Xác định được 55 hợp chất là thành phần tinh dầu của hoa dây thìa canh, bước đầu xác định được 33 hợp chất, chiếm 88,73% tổng số thành phần tinh dầu. Trong đó, thành phần tinh dầu chủ yếu là phytol, pentacosan, 10-heneicosen (c,t), 3-eicosen, (E)-2-methyl-Z-2-docosan.

Kết luận: Kết quả này đã cung cấp dữ liệu khoa học để nghiên cứu sâu hơn nữa về thành phần hóa học của hoa dây thìa canh.

N.T.M.Lộc

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CAO ETHER DẦU HỎA LÁ DÂY THÌA CANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC-MS

QIU Qin và cs.

Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 2013, 19(07): 93-95

Mục đích: Phân tích thành phần hóa học của cao ether dầu hỏa lá dây thìa canh.

Phương pháp: Lá dây thìa canh được ngâm trong ether dầu hỏa, phân tích thành phần hóa học của cao ether dầu hỏa lá dây thìa canh bằng phương pháp GC-MS.

Kết quả: Đã xác định được sự có mặt của 13 hợp chất trong cao ether dầu hỏa của lá dây thìa canh, đã xác định tên của 11 chất, chiếm 99,35%.

Kết luận: Cao ether dầu hỏa lá dây thìa canh có thành phần hóa học chủ yếu là acid hexadecylic, squalen, octadecan, tương ứng chiếm 23,28%; 26,34% và 21,35% hàm lượng tổng. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp dữ liệu khoa học về thành phần hóa học lá dây thìa canh.

N.T.M.Lộc

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DƯỢC LÝ CỦA DÂY THÌA CANH

LIN Long và cs.

Chinese Traditional Patent Medicine, 2013, 35(08): 1748-1751

Dây thìa canh có tác dụng giảm đường huyết, giảm mỡ máu, chống sâu răng và còn có tác dụng giảm nhẹ vị ngọt, được coi là dược liệu truyền thống, phạm vi ứng dụng rộng rãi. Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trung Quốc đã phát hiện dây thìa canh còn có các tác dụng dược lý khác như kháng khuẩn, kháng virus, chống u, kháng viêm, chống oxy hóa, chống bức xạ và điềuhòa miễn dịch. Bài viết này tổng hợp những tài liệu có liên quan về tác dụng dược lý của dây thìa canh và cung cấp dữ liệu cần thiết cho các nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng của dược liệu này trong tương lai.

N.T.M.Lộc

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA RỄ DÂY THÌA CANH

ZHEN Dandan và cs.

Guangxi Journal of Traditional Chinese Medicine, 2013, 36(03): 72-73

Mục đích: Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của nước sắc rễ dây thìa canh.

Phương pháp: Xây dựng mô hình chuột nhắt trắng bị bệnh tiểu đường gây bởi alloxan. Tiến hành nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của dung dịch nước sắc rễ dây thìa canh.

Kết quả: Nước sắc rễ dây thìa canh có tác dụng giảm chỉ số đường huyết ở chuột nhắt trắng gây đái tháo đường bởi alloxan.

Kết luận: Nước sắc rễ dây thìa canh có tác dụng hạ đường huyết, đây là một trong những nghiên cứu góp phần cung cấp dữ liệu khoa học phục vụ khai thác và sử dụng rễ dây thìa canh.

N.T.M.Lộc

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CONDURITOL A TRONG LÁ DÂY THÌA CANH TRỒNG TẠI QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC

QIU Qin và cs.

Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 2012, 18 (09): 136-138

Mục đích: Tiến hành xác định hàm lượng conduritol A trong lá dây thìa canh trồng tại Quảng Tây, Trung Quốc, cung cấp số liệu để đánh giá giá trị khoa học và quản lý chất lượng dược liệu dây thìa canh một cách hiệu quả.

Phương pháp: Áp dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), cột sắc ký là cột amino (4,6mm x 250mm, 5µm), pha động là acetonitrile – nước (87 : 13), tốc độ dòng 1,0 ml/phút, bước sóng phát hiện 207 nm.

Kết quả: Conduritol A trong khoảng 2,4~12 µg thể hiện quan hệ tuyến tính rất tốt đối với diện tích pic (r = 0,9997), tỷ lệ thu hồi bình quân là 101,39%, RSD là 0,74%.

Kết luận: Phương pháp được xây dựng chính xác, nhanh chóng, độ linh hoạt cao, khả năng lặp lại tốt, có thể dung làm phương pháp quản lý chất lượng hoa, lá thìa canh trồng tại Quảng Tây, Trung Quốc.

N.T.M.Lộc

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CONDURITOL A TRONG PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETAT PHẦN RỄ DÂY THÌA CANH BẰNG HPLC

QIANG Jianping và cs.

Guangxi Journal of Traditional Chinese Medicine, 2012, 35(01): 58-59

Mục đích: Xác định hàm lượng conduritol A trong phân đoạn ethyl acetat phần rễ dây thìa canh.

Phương pháp: Áp dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), cột sắc ký là cột phenomenex amino, bước sóng kiểm tra là 207nm, pha động là acetonitrile – nước (90 : 10), tốc độ dòng 0,8ml/phút.

Kết quả: Lượng mẫu conduritol A trong khoảng 1,02~6,12µg thể hiện quan hệ tuyến tính rất tốt (r = 0,9997), tỷ lệ thu hồi conduritol A trong phân đoạn ethyl acetat phần rễ dây thìa canhbình quân là 100,57%, RSD là 1,5% (n=6), tính lặp lại của phương pháp tốt (RSD=1,3%).

Kết luận: Xác định hàm lượng conduritol A trong phân đoạn ethyl acetat phần rễ dây thìa canh bằng HPLC có tính đặc trưng cao.

N.T.M.Lộc

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETAT RỄ DÂY THÌA CANH

QIANG Jianping và cs.

Guiding Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacology, 2012, 18(09): 73-74

Mục đích: Tiến hành nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetat phần rễ dây thìa canh

Phương pháp: Áp dụng các phương pháp sắc ký để tiến hành phân lập, tinh chế thành phần hóa học của dây thìa canh. Kết hợp tính chất hóa lý với số liệu quang phổ để giám định cấu trúc hợp chất.

Kết quả: Đã phân lập và giám định được 5 hợp chất, là n-eicosan (I), stigmasterol (II), β-sitosterol (III), acid behenic (IV) và conduritol A (V).

Kết luận: Lần đầu tiên phân lập được hợp chất I và IV từ dây thìa canh.

N.T.M.Lộc

Theo website Viện Dược liệu

Thông tin cho bạn đọc:

  • Để được tư vấn về bệnh tiểu đường, gọi vào số điện thoại: 0983.645.399

    hoặc nhắn tin trực tiếp cho Dược sĩ qua số điện thoại Zalo: 0911.411.266

  • Tra cứu nơi bán sản phẩm: BẤM VÀO ĐÂY

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

  • Chia sẻ :

TPBVSK DIABETNA được chiết xuất từ Dây thìa canh chuẩn hóa và được chuyển giao chính thức từ công trình nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thìa canh.

  • Hỗ trợ sinh tân, chỉ khát, làm hạ đường huyết
  • Hỗ trợ người bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường

Bạn có những thắc mắc muốn được
Chuyên gia tư vấn ?